σε

Δικηγορικός σύλλογος Αθηνών: Οδηγίες για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ

Δικηγορικός σύλλογος Αθηνών: Οδηγίες για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ 7

Ωστόσο καταγράφονται οι αστοχίες και τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Σύμφωνα με τον Οδηγό μπορούν άμεσα και μέχρι την 15.2.2021 να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση: https://supportemployees.services.gov.gr/

Επιστήμονες που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του ν.3986/2011 με ενεργή δραστηριότητα σε πληττόμενο ΚΑΔ καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017. Επίσης μέλη εταιρειών (και δικηγορικών).

Α) Όσοι έχουν κάνει έναρξη μέχρι 31.12.2016:

1. Από 20.3.2020 έως 30.11.2020 είχαν ενεργό ΚΑΔ στους πληττόμενους ΚΑΔ (δες παρακάτω).

2. Για όλο το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως 30.11.2020 δεν έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία ή εργασία με έμμισθη εντολή (Ασαφής διάταξη, τι γίνεται με όσους έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία πριν το άνω χρονικό διάστημα;)

3. α) Όσοι υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% του κύκλου εργασιών (κωδικός 312). Προσμετράται το άθροισμα Απριλίου έως Δεκεμβρίου 2020 και συγκρίνεται με τα 2/3 του κύκλου εργασιών 2019.

Β) Όσοι δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ, θα πρέπει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων 2020 (κωδικός 047) του ίδιου χρονικού διαστήματος 2020 θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τα 2/3 των ακαθαρίστων εσόδων του 2019

4. Το συνολικό πραγματικό οικογενειακό εισόδημα 2020 ή αυτοτελώς φορολογούμενο από οποιαδήποτε πηγή δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Β) Εταίροι δικηγορικών εταιρειών και όσοι έχουν κάνει έναρξη μετά την 1.1.2017 μόνο με το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος (30.000 ευρώ), χωρίς το κριτήριο της μείωσης του τζίρου και χωρίς το κριτήριο της έμμισθης εντολής.

Γ) Ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1.1.2017 χωρίς κανένα κριτήριο, ούτε καν το εισοδηματικό των 30.000 ευρώ, ούτε το κριτήριο της έμμισθης εντολής.

Πληττόμενοι ΚΑΔ

6910 Νομικές δραστηριότητες

7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

8621 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

8622 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

8623 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

7500 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

6920 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών

7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης

1. Υποβάλλεται έντυπο υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης που φαίνεται ανωτέρω.

2. Προϋπόθεση η υποβολή όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για όλους τους μήνες του 2020.

3. Για όσους απαλλάσονται από την υποχρέωση ΦΠΑ, να έχουν δηλωθεί τα ακαθάριστα έσοδα στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “ΜYBUSINESSSUPORT”

Γίνεται από τον ΟΑΕΔ μετά τη διαβίβαση των στοιχείων που έχουν συλλεγεί στην Ανακριβής Δήλωση:

Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης που διαπιστώνεται από τον έλεγχο των στοιχείων, επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 και αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ Αστοχίες και ζητήματα αντισυνταγματικότητας

1.Αποκλείει νέους δικηγόρους που δεν έχουν κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ή έκαναν έναρξη και μετά διέκοψαν (λόγω κρίσης).

2. Δεν εισακούστηκε το ομόφωνο αίτημα των Επιστημονικών Συλλόγων να μην υπάρχει κανένα κριτήριο για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα το 2020 (κάτω των 10.000 ευρώ).

3. Δυσμενής διάκριση των νέων επιστημόνων καθόσον οι ασφαλισθέντες μετά την 1.1.2017 δικαιούνται του επιδόματος ακόμη και αν έχουν έμμισθη εντολή.

4. Οικογενειακό εισόδημα. Για πρώτη φορά τίθεται ως προϋπόθεση ενίσχυσης. Ζητήματα συνταγματικότητας κλπ πχ. Έγγαμος δικηγόρος με 3 παιδιά και οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ δεν το λαμβάνει, άγαμος δικηγόρος χωρίς παιδιά και ατομικό εισόδημα 29.999 ευρώ το λαμβάνει.

5. Το κριτήριο της μείωσης του τζίρου οδηγεί σε άνιση μεταχείριση, πχ. Άγαμος Δικηγόρος με τζίρο το 2019 50.000 και τζίρο 2020 40.000 και καθαρά κέρδη 29.900 ευρώ το δικαιούται, ενώ έγγαμος δικηγόρος με 2 τέκνα και τζίρο 10.000 το 2019 και τζίρο το 2020 9.000 ευρώ και καθαρά κέρδη 6.000 ευρώ δεν το δικαιούται.

6. H υπεύθυνη δήλωση δεν συμπίπτει με όσα ορίζει η Κ.Υ.Α. (πχ. όλοι δηλώνουν ότι δεν έχουν μισθωτή απασχόληση, ενώ αυτό δεν προβλέπεται στην ΚΥΑ).

7. Υπάρχει πληθώρα κακών διατυπώσεων και στην υπεύθυνη δήλωση που δεν συμβαδίζουν με όσα ορίζει η ΚΥΑ.

8. Υπάρχει προφανές λάθος στην αναφορά για τα 2/3 των ακαθαρίστων εσόδων έναντι του ορθού εκ 3/4… (οι μήνες 4ος -12ος αντιστοιχούν στα 9/12 ή στα 3/4 του έτους και όχι στα 2/3 που αναφέρει η ΚΥΑ).

9. Η διατύπωση της εξαίρεσης των εχόντων παράλληλη έμμισθη απασχόληση (ανέλαβαν) είναι όλως ατυχής, καθόσον δεν ορίζει τι γίνεται σε όσους απώλεσαν την έμμισθη σχέση κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα. Θα επιλέξουμε την ευμενέστερη για τους δικαιούχους λύσης, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι έμμισθοι που απώλεσαν την εργασία τους κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

10. Δεν υφίστανται στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα του έτους 2020, ούτε οι δικαιούχοι μπορούν να το γνωρίζουν επακριβώς, αφού δεν έχουν ληφθεί οι βεβαιώσεις των (μισθωτών ή συνταξιούχων) συζύγων, ούτε είναι γνωστόν εκ των προτέρων το εισόδημα.

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Τριχοφυΐα στο πρόσωπο: Σπιτική συνταγή για να εξαφανίσετε τις ανεπιθύμητες τρίχες με φυσικό τρόπο 21

Τριχοφυΐα στο πρόσωπο: Σπιτική συνταγή για να εξαφανίσετε τις ανεπιθύμητες τρίχες με φυσικό τρόπο

Έλενα Παπαρίζου: Με leather jumpsuit στη Γλυφάδα 23

Έλενα Παπαρίζου: Με leather jumpsuit στη Γλυφάδα