σε

Δύο μέρες για να δηλωθούν οι αναστολές των καταστημάτων με click away ή click in shop

Δύο μέρες για να δηλωθούν οι αναστολές των καταστημάτων με click away ή click in shop 7

Αυτό σημαίνει ότι από αύριο που οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου θα δουλέψουν με την μέθοδο click away ή click in shop θα πρέπει μέχρι την Κυριακή να υποβάλλουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εφόσον θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις των εργαζομένων τους για τις δύο τελευταίες ημέρες του μήνα.

Να σημειωθεί ότι οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων πήραν παράταση και τον Φεβρουάριο λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων και έτσι όταν ανοίξει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον Φεβρουάριο θα μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Να σημειωθεί ότι αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις είναι πως εάν για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στον Ιανουάριο ήταν πληττόμενες και στη συνέχεια για το υπόλοιπο διάστημα στην κατηγορία των κλειστών μετά από εντολή δημόσιας αρχής, θα πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστό έντυπο για τη δήλωση της αναστολής.

Η ημερήσια αποζημίωση ειδικού σκοπού που δικαιούται ο εργαζόμενος ανέρχεται σε 18 ευρώ για κάθε ημέρα αναστολής.

Σε περίπτωση εργαζόμενου, με δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβει υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή ισχύουν τα εξής:

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση- εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των προθεσμιών:

• Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)

• Μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Αυτό είναι το τραγούδι που μειώνει το άγχος σύμφωνα με τους επιστήμονες 21

Αυτό είναι το τραγούδι που μειώνει το άγχος σύμφωνα με τους επιστήμονες

Ματίνα Παγώνη κορωνοϊός: Να ανοίξουν τα σχολεία με τεστ σε μαθητές και καθηγητές κάθε εβδομάδα 23

Ματίνα Παγώνη κορωνοϊός: Να ανοίξουν τα σχολεία με τεστ σε μαθητές και καθηγητές κάθε εβδομάδα