σε

ΕΦΚΑ: Σήμερα η πληρωμή για τα αναδρομικά των κληρονόμων

ΕΦΚΑ: Σήμερα η πληρωμή για τα αναδρομικά των κληρονόμων 5

Η καταβολή των ποσών θα ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 12 Απριλίου 2021 στους λογαριασμούς που έχουν υποδείξει 5.467 κληρονόμοι χωρίς διαθήκη που ελέγχθηκαν από την προηγούμενη πληρωμή και 24.084 κληρονόμοι με διαθήκη.

Επιπλέον καταβλήθηκαν τα οφειλόμενα ποσά σε 1.910 κληρονόμους που διόρθωσαν τον ΙΒΑΝ.

Συνολικά μαζί και με τη σημερινή πληρωμή σήμερα, έχουν πιστωθεί 75,5 εκ. σε 112.316 δικαιούχους κληρονόμους συνταξιούχων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προβλεπόμενου ελέγχου αποστέλλονται στις τοπικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ 7.000 περιπτώσεις θανόντων που εμφανίζουν πολυπλοκότητα αναφορικά με τον βαθμό συγγένειας ενός τουλάχιστον δικαιούχου και άλλες 6.384 περιπτώσεις θανόντων όπου οι κληρονόμοι έχουν δηλώσει αντικρουόμενα μεταξύ τους δικαιώματα.

Για τις παραπάνω σύνθετες περιπτώσεις προγραμματίζονται δύο νέες έκτακτες πληρωμές, την M. Δευτέρα 26 Απρίλιου 2021 και τη Δευτέρα 17 Μάιου 2021, ώστε να ενταχθούν οι δικαιούχοι κατόπιν της αναγκαίας επεξεργασίας.

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

e-ΕΦΚΑ: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την απογραφή 19

e-ΕΦΚΑ: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την απογραφή

Πέθανε ο Θεολόγος Ψαραδέλλης 21

Πέθανε ο Θεολόγος Ψαραδέλλης