σε

Γυμνάσια και Λύκεια: Διευκρινίσεις για τη βαθμολόγηση και τις απουσίες από το υπουργείο Παιδείας

Γυμνάσια και Λύκεια: Διευκρινίσεις για τη βαθμολόγηση και τις απουσίες από το υπουργείο Παιδείας 7

Νέα εγκύκλιο για τα σχολεία εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Με αυτή ρυθμίζονται τα ζητήματα των απουσιών και της βαθμολόγησης που έχουν προκύψει λόγω τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Η νέα εγκύκλιος για τα σχολεία λοιπόν, που υπογράφεται από την υφυπουργό Ζέττα Μακρή, σημειώνεται ότι έρχεται μετά τις διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών για τον υπολογισμό των απουσιών, οι οποίοι υποστήριζαν ότι πολλοί μαθητές έχασαν μαθήματα λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Η εγκύκλιος αναφέρει συγκεκριμένα:

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών/τριών και στην κατάθεση βαθμολογίας Α΄ Τετραμήνου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ., Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 • Η καταχώριση των απουσιών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών/τριών θα εξετασθεί κατά το τέλος του Β΄ Τετραμήνου.
 • Για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο ενδεχομένως διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δύναται να μην κατατεθεί βαθμολογία εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εν ολίγοις, για τις απουσίες το υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην περίοδο της τηλεκπαίδευσης και με την εγκύκλιο δεσμεύεται πως το ζήτημα των απουσιών θα επανεξεταστεί. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου θα επιστρέψουν στα θρανία την 1η Φεβρουαρίου για δια ζώσης μαθήματα, με μια σειρά νέων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα Λύκεια στις αποκαλούμενες «κόκκινες» περιοχές, τις περιοχές δηλαδή με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Στις περιοχές αυτές, θα συνεχίσουν δια ζώσης τα μαθήματα μόνο τα γυμνάσια, ενώ τα Λύκεια θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση.

Γυμνάσια και Λύκεια: Διευκρινίσεις για τη βαθμολόγηση και τις απουσίες από το υπουργείο Παιδείας 9Γυμνάσια και Λύκεια: Διευκρινίσεις για τη βαθμολόγηση και τις απουσίες από το υπουργείο Παιδείας 10

Óôéãìéüôõðï áðü ôï 2ï Ãåíéêü Ëýêåéï ÊáéóáñéáíÞò, ôï ïðïßï Ýêëåéóå ìåôÜ ôïí åíôïðéóìü èåôéêïý êñïýóìáôïò êïñùíïúïý, ôçí ÔåôÜñôç 16 Óåðôåìâñßïõ 2020.(EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Το άνοιγμα των σχολικών μονάδων θα «φέρει» μαζί του και μέτρα πρόληψης, όπως είναι αναμενόμενο. Αυτά θα είναι τα εξής:

 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών
 • Σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες
 • Χρήση αντισηπτικών
 • Σχολαστικοί καθαρισμοί
 • Τακτικοί αερισμοί των χώρων
 • Ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.
 • Σχολικοί εορτασμοί με μέτρα
 • Επισκέψεις / περίπατοι ανά τμήμα.
 • Επιπλέον των παραπάνω, θα συνεχιστούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ στα σχολεία.

Γράψτε το σχόλιο σας

Pagenews.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Αθηνά Λινού κορωνοϊός: Ξεπέρασε το 4% ο δείκτης μεταδοτικότητας 24

Αθηνά Λινού κορωνοϊός: Ξεπέρασε το 4% ο δείκτης μεταδοτικότητας

Βατόπουλος: Ο γρήγορος εμβολιασμός του πληθυσμού είναι σημαντικός 26

Βατόπουλος: Ο γρήγορος εμβολιασμός του πληθυσμού είναι σημαντικός