σε

Ηλεκτρονικά πλέον στον ΕΦΚΑ η εγγραφή, διαγραφή και Επανεγγραφή επαγγελματιών και αγροτών

Ηλεκτρονικά πλέον στον ΕΦΚΑ η εγγραφή, διαγραφή και Επανεγγραφή επαγγελματιών και αγροτών 7

Ειδικότερα δίνονται οδηγίες για τη χρήση της κάθε υπηρεσίας μέσω διαδικτύου και μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής «Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών και γνωστοποιήθηκαν οι λειτουργικές δυνατότητες της κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων και η έκδοση Διοικητικών Αποφάσεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-ΕΦΚΑ

Οι Αποφάσεις αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην οθόνη «Αποφάσεις eΕΦΚΑ». Για την πρόσβαση των ασφαλισμένων ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

• Είσοδος στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr

Επιλογή –> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους –>Εισφορές Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ

• Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών taxisnet της ΓΓΠΣ.

• Καταχώρηση ΑΜΚΑ

• Επιλογή –> Ηλεκτρονικές υπηρεσίες –> Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης –> Αποφάσεις e-ΕΦΚΑ

• Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα

Εκτύπωσης

Γ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΈΣΟΔΑ –ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ»

Για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης των Διοικητικών Αποφάσεων, έχει δημιουργηθεί στο Μηχανογραφικό σύστημα «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» η νέα επιλογή –>Αποφάσεις στην οθόνη «ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ».

Για την πρόσβαση των χρηστών στη νέα επιλογή ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

• Επιλογή –> Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών

• Είσοδος στην οθόνη «Μητρώο Μη Μισθωτών»

• Επιλογή –> Διαχείριση ασφάλισης από ΑΑΔΕ

• Επιλογή από Διαθέσιμες υπηρεσίες –> Καρτέλα ασφαλισμένου

• Καταχώριση ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ

• Επεξεργασία

• Επιλογή –> Αποφάσεις

• Εμφανίζεται η Απόφαση και παρέχεται δυνατότητα Εκτύπωσης.

Εφεξής, μετά τη διεπικοινωνία με την ΑΑΔΕ, για τη διαπίστωση της έναρξης δραστηριότητας, και την έναρξη ασφάλισης και εισφοροδότησης στο Μητρώο θα αναρτώνται άμεσα οι, κατά περίπτωση, αποφάσεις.

Με τη δημιουργία και ανάρτηση των διοικητικών αποφάσεων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και το Σύστημα «Έσοδα –Ασφάλιση Μη Μισθωτών» απλοποιούνται ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες και μειώνεται η προσέλευση συναλλασσόμενων στις Υπηρεσίες καθόσον ολοκληρώνεται, μέσω διαλειτουργιών, η διαδικασία εγγραφής, επανεγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ.

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Σύψας: «Η βρετανική μετάλλαξη είναι παντού από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα» 21

Σύψας: «Η βρετανική μετάλλαξη είναι παντού από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα»

Ηλίας Μόσιαλος για εμβόλιο Pfizer: Η αποτελεσματικότητα για ηλικιωμένους, ευπαθείς 23

Ηλίας Μόσιαλος για εμβόλιο Pfizer: Η αποτελεσματικότητα για ηλικιωμένους, ευπαθείς