σε

Lockdown έντυπα μετακίνησης: Αυτές είναι οι φόρμες – Πώς τις συμπληρώνουμε

Lockdown έντυπα μετακίνησης: Αυτές είναι οι φόρμες – Πώς τις συμπληρώνουμε 3

Το lockdown στην Ελλάδα θα ξεκινήσει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 6 το πρωί. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, για να κινηθούμε εκτός σπιτιού είτε θα στέλνουμε sms στο 13033 είτε θα συμπληρώνουμε τα έντυπα μετακίνησης.

Όπως σημειώνεται στις οδηγίες της κυβέρνησης: Μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

 • Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.
 • Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 • Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 • Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 • Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.
 • Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Έγγραφα για τις μετακινήσεις:

 • Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου σε (μορφή PDF)
 • Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (σε μορφή DOCX)

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνηση. Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

 • Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (σε μορφή PDF)
 • Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (σε μορφή DOCX)

Έντυπο μετακίνησης εργαζομένων

Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο. Στη φόρμα ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα στοιχεία του, τον τόπο εργασίας και τις ώρες μετακίνησης.

Lockdown έντυπα μετακίνησης: Αυτές είναι οι φόρμες – Πώς τις συμπληρώνουμε 5Lockdown έντυπα μετακίνησης: Αυτές είναι οι φόρμες – Πώς τις συμπληρώνουμε 6

Για τις υπόλοιπες μετακινήσεις

Για μεμονωμένες μετακινήσεις έχετε υπάρχουν τρεις επιλογές. Μέσω SMS, με εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης, ή και χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

Η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης.

Lockdown έντυπα μετακίνησης: Αυτές είναι οι φόρμες – Πώς τις συμπληρώνουμε 8Lockdown έντυπα μετακίνησης: Αυτές είναι οι φόρμες – Πώς τις συμπληρώνουμε 9

Μετακίνηση μαθητών

Όσον αφορά τη μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο οι μαθητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους βεβαίωση η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον διευθυντή του σχολείου, στην οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία του μαθητή και η διεύθυνση κατοικίας του η σχολική μονάδα του και οι ώρες μετακίνησης.

Οι γονείς που θα συνοδεύουν τα παιδιά από και προς τις σχολικές μονάδες, θα στέλνουν μήνυμα με τον κωδικό «4» όπου στην κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη έχει προστεθεί και η συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.

Lockdown έντυπα μετακίνησης: Αυτές είναι οι φόρμες – Πώς τις συμπληρώνουμε 11Lockdown έντυπα μετακίνησης: Αυτές είναι οι φόρμες – Πώς τις συμπληρώνουμε 12

Τι ισχύει για τη χειρόγραφη βεβαίωση

Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:

 • Όνομα/Επίθετο
 • Διεύθυνση Κατοικίας
 • Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού
 • Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

Γράψτε το σχόλιο σας

Pagenews.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

ΤΖΟΚΕΡ κλήρωση [05/11/2020]: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί 25

ΤΖΟΚΕΡ κλήρωση [05/11/2020]: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Τι ισχύει 9 το βράδυ με 5 το πρωί 27

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Τι ισχύει 9 το βράδυ με 5 το πρωί