σε

Ο Γ.Γ. Γιάννης Λυμβαίος στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την τηλεργασία

Ο Γ.Γ. Γιάννης Λυμβαίος στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την τηλεργασία 7

8/6/2021

Στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής μίλησε την Δευτέρα 8 Ιουνίου ο γενικός γραμματέας της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Λυμβαίος. Ο κ. Λυμβαίος μίλησε στη συνεδρίαση επί του σχεδίου νόμου «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, » καταθέτοντας το πόρισμα της ΕΣΑμεΑ, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μεταξύ άλλων, η ΕΣΑμεΑ προτείνει:
Στο άρθρο 8 Χρονικά όρια τηλεργασίας: Προτείνεται ο διπλασιασμός της χρονικής διάρκειας των 44 ημερών για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις,
Αιτιολόγηση: Προτείνεται να αυξηθεί η χρονική διάρκεια της τηλεργασίας σε άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω αναπηρίας.
Στο Άρθρο 12 Σταθμός Τηλεργασίας
Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός που παρέχεται στον υπάλληλο με αναπηρία από την υπηρεσία του, πληροί προδιαγραφές προσβασιμότητας, ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές του εξατομικευμένες ανάγκες.
Αιτιολόγηση: Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4443/2016: «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη.

TimeForGoodNews

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Φυσικοί τρόποι λεύκανσης για λευκά ρούχα

Τρεις φυσικοί τρόποι λεύκανσης για να κάνετε τα ρούχα σας κατάλευκα σαν την πρώτη φορά

Athens Music Week στην Τεχνόπολη – Δες το πρόγραμμα του διεθνούς Conference & Showcase Festival 22

Athens Music Week στην Τεχνόπολη – Δες το πρόγραμμα του διεθνούς Conference & Showcase Festival