σε

ΟΠΕΚΑ: Αυξήθηκαν οι δικαιούχοι για το επίδομα παιδιού Α21

ΟΠΕΚΑ: Αυξήθηκαν οι δικαιούχοι για το επίδομα παιδιού Α21 7

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News θα πληρωθούν την Τετάρτη 31 Μαρτίου 627.113 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού και θα δοθούν 127,4 εκατ. ευρώ για την πρώτη διμηνιαία δόση.

Από το σύνολο των 736.958 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον ΟΠΕΚΑ οι 627.113 πληρώνονται ενώ περίπου 119.000 αφορούν μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι περίπου 500.000 εγκεκριμένες αιτήσεις που υποβλήθηκαν αφορούσαν Έλληνες πολίτες μέχρι 2 παιδιά, οι 61.651 Έλληνες με τρία παιδιά, οι 16.040 Έλληνες πολύτεκνους. Παράλληλα 39.299 εγκεκριμένη αιτήσεις υποβλήθηκαν από πολίτες τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα μέχρι 2 παιδιά και 7.223 από πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ μέχρι 2 παιδιά.

Το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος παιδιού θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2021 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2019.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2021 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλονται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2022 και τα δικαιούμενα ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικά με την πρώτη πληρωμή που θα γίνεται μετά την έγκριση της αίτησης.

Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής αυτής, το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου της αίτησης Α21.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης. Για να χορηγηθεί το επίδομα η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Στις αιτήσεις που υπάρχουν επισυναπτόμενα η έγκριση γίνεται μετά τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια ακολουθεί η πληρωμή.

Πριν από κάθε πληρωμή γίνεται επανέλεγχος των εισοδημάτων με βάση τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στο Α21 και το επίδομα επαναϋπολογίζεται.

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Οστεοαρθρίτιδα: Ξεκινάει (και) λόγω διατροφής – Τι να αποφεύγετε 21

Οστεοαρθρίτιδα: Ξεκινάει (και) λόγω διατροφής – Τι να αποφεύγετε

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ Φεβρουαρίου 2021 23

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ Φεβρουαρίου 2021