σε

Πώς θα βγείτε στη σύνταξη με παράλληλο χρόνο ασφάλισης

Ειδικότερα σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου του e-ΕΦΚΑ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν.4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης» και της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Υπουργείου και e-ΕΦΚΑ την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.30, μετά από πρόσκληση της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης του χρόνου παράλληλης ασφάλισης και του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 περί εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, όπως αυτά ισχύουν με το ν. 4670/2020.

Αναφορικά με τη δυνατότητα συνταξιοδότησης όταν υπάρχει ένα θεμελιωμένο δικαίωμα χωρίς την εξέταση των προϋποθέσεων της διαδοχικής ασφάλισης στον τελευταίο ενταχθέντα Φορέα, σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν ένα θεμελιωμένο δικαίωμα, αλλά επιθυμούν να συνυπολογίσουν και το διαδοχικό χρόνο ασφάλισης δεύτερου ενταχθέντα Φορέα υποχρεούνται κατά τον νόμο να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 19, όπως ισχύουν. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης χωρίς χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

Παράλληλα σε ότι αφορά στη δυνατότητα του παράλληλα ασφαλισμένου μέχρι 31.12.2016 σε δύο Φορείς λόγω της αυτής απασχόλησης (π.χ. Δημόσιο, ΕΤΑΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 36 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

– Εφόσον από 01.01.2017 ο παλαιός ασφαλισμένος (προ του 1993) επιλέξει προαιρετικά με αίτησή του να συνεχίσει την ασφάλισή του σε δύο φορείς και να καταβάλει διπλές εισφορές, ο ασφαλισμένος δημιουργεί χρόνο ασφάλισης και στους δύο Φορείς και κατά τη συνταξιοδότησή του επιλέγει, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. Φ.1500/19412/716/16-09-2020 εγκυκλίου, το Φορέα από τον οποίο επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί.

– Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν επέλεξαν από 01.01.2017 την προαιρετική συνέχιση της διπλής ασφάλισης και για τους οποίους έχει διακοπεί η διπλή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2017 και εφεξής, δημιουργούν χρόνο ασφάλισης σε έναν μόνο Φορέα, ήτοι στο Φορέα που καταβάλουν τη μοναδική εισφορά.

Δεν επιτρέπεται διάσπαση του χρόνου ασφάλισης των ενταχθέντων φορέων στον e-ΕΦΚΑ (παρ. 3 άρθρου 19) σε όλες τις περιπτώσεις, είτε κατά τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις της διαδοχικής, είτε με αυτοτελές δικαίωμα και προσαύξηση του παράλληλου χρόνου.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να γνωρίζει ότι είτε θα λάβει όλο το χρόνο ασφάλισης του δεύτερου Φορέα, είτε δεν θα τον λάβει καθόλου εντός του e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης του φορέα αυτού μετά την 01.01.2017.

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Κορονοϊός: Τσουχτερό πρόστιμο σε εργοδότες που δεν προστατεύουν τους ευπαθείς εργαζόμενους

Υποχρεωτικά σε βάρδιες οι εργαζόμενοι τον Νοέμβριο, αυξάνεται το ποσοστό τηλεργασίας, άμεσα οι δηλώσεις