σε

Συντάξεις: Στα 725 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη, πληρώθηκαν 13.091 νέοι συνταξιούχοι τον Μάιο

Συντάξεις: Στα 725 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη, πληρώθηκαν 13.091 νέοι συνταξιούχοι τον Μάιο 9

Το Μάιο του 2020 πληρώθηκαν συνολικά 4.418.319 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.765.429 ήταν κύριες, οι 1.247.790 επικουρικές και 405.100 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.261.589.315,70 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Παράλληλα τον Μάιο πληρώθηκαν 13.091 νέοι συνταξιούχοι. Επισημαίνεται ότι υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της έκδοσης των αποφάσεων και της ένταξης στο σύστημα πληρωμών (δηλ. τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην έκθεση του μηνός Μαΐου αφορούν αποφάσεις που είχαν εκδοθεί τους προηγούμενους μήνες και εκκαθαρίστηκαν το Μάιο). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαΐου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 53.780.817,89 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 6.577.754,10 ευρώ για την πληρωμή 13.091 συντάξεων. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται 1.397.001,05 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.223.486,32 ευρώ για την πληρωμή 2.167 τροποποιητικών συντάξεων. Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 3.522.577,61 € και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 545.138,12 € για την πληρωμή 1.328 προσωρινών συντάξεων.

Παρατηρείται, πως το 28,5% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33,5% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 34,6% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,2% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενότητας Σ.2 του Παραρτήματος, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,4%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,3% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών. Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

Ακόμη το μήνα Μάιο διακόπηκαν 12.856 συντάξεις συνολικού ποσού 5.748.100,21 € από τις οποίες 3.161 ήταν επικουρικές (ΕΤΕΑΕΠ).

 

Dikaiologitika.gr

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Γιατί περνάμε καλύτερα στο δεύτερο ραντεβού; 20

Γιατί περνάμε καλύτερα στο δεύτερο ραντεβού;

ΕΦΕΤ: Πώς να καταναλώνετε τρόφιμα με ασφάλεια στο σπίτι 22

ΕΦΕΤ: Πώς να καταναλώνετε τρόφιμα με ασφάλεια στο σπίτι