σε

Θεσπρωτία: από Δευτέρα η θεώρηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Θεσπρωτία: από Δευτέρα η θεώρηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ 7

23/1/2021

Μετά την υπ΄αρ.πρωτ:Δ12α/ΓΠοικ.40365/1254/5.10.2020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 4363 Β’) και την υπ΄αρ.πρωτ. Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21-1-2021 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΩΖΥΡ46ΜΤΛΚ-5ΟΘ), εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, σας γνωστοποιούμε ότι από Δευτέρα 25-1-2021 έως 31-10-2021 γίνεται έκδοση και θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, για τα έτη 2020 και 2021, για τις μετακινήσεις στις Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες, από την Υπηρεσία μας και τα ΚΕΠ των Δήμων. 

Η Έκδοση & Θεώρηση των Δελτίων ΑΜΕΑ θα γίνεται στην Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Θεσπρωτίας (τηλ. 2665360187) και στα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού μας. 

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού.

TimeForGoodNews

Αναφορά Δημοσίευσης

Τι νομίζεις;

Ολοκληρωμένη πρόσβαση για ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη 21

Ολοκληρωμένη πρόσβαση για ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη

Το σχολείο του μέλλοντος – Μια πρωτότυπη έκθεση από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών σε συνδιοργάνωση με το «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» 23

Το σχολείο του μέλλοντος – Μια πρωτότυπη έκθεση από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών σε συνδιοργάνωση με το «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»